آشنایی مقدماتی با نرم افزار آزاد و گنو/لینوکس

موضوعتعداد پاسخ‌ها
Machiavelli -
۲۰ اسفند ۱۳۹۳
1
همه چی آرومه
Machiavelli -
۷ اسفند ۱۳۹۳
3
همه چی آرومه
tahmina -
۹ شهریور ۱۳۹۳
1
همه چی آرومه
بندۀ الله -
۱۲ مرداد ۱۳۹۳
2
همه چی آرومه
گنو -
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
0
همه چی آرومه
گنو -
۱۵ اسفند ۱۳۹۲
1
همه چی آرومه
گنو -
۱ اسفند ۱۳۹۲
2
همه چی آرومه
mahshid -
۲۱ آبان ۱۳۹۲
2
همه چی آرومه
mahshid -
۲۵ آبان ۱۳۹۲
2
همه چی آرومه
mahshid -
۹ آذر ۱۳۹۲
1
همه چی آرومه
mahshid -
۲۱ آبان ۱۳۹۲
2
همه چی آرومه
mahshid -
۳۰ آبان ۱۳۹۲
2
همه چی آرومه
mahshid -
۳۰ آبان ۱۳۹۲
2
همه چی آرومه
mahshid -
۳۰ آبان ۱۳۹۲
1
همه چی آرومه
mahshid -
۳۰ آبان ۱۳۹۲
1
همه چی آرومه
mahshid -
۲۵ آبان ۱۳۹۲
1
همه چی آرومه
Moradi87 -
۲۰ آبان ۱۳۹۲
2
همه چی آرومه
reza -
۲۹ مهر ۱۳۹۲
2
همه چی آرومه
جلال -
۵ آبان ۱۳۹۲
1
همه چی آرومه
عضویت فید RSS - آشنایی مقدماتی با نرم افزار آزاد و گنو/لینوکس