اخلاق

آیا دین می‌تواند منبع اخلاق باشد؟

گفته شده که "شاید نتیجه تضمین‌شده‌تر، آن باشد که جمله را به این ترتیب معنی کنیم که «خدا معادل خوبی است.» و بنابراین فرمان خدا به طور اجتناب‌ناپذیری خوب خواهد بود. اما اگر خدا و خوبی یکی و معادل هم باشند، «خدا خوب است» به وضوح گزاره‌ای خالی از محتواست. به این معنا که بدیهی است و هیچ اطلاعات اضافه‌ای به ما نمی‌دهد و در دور باطل می‌افتیم."معضل نسبی‌گرایی مطلق

بیان شد که «در واقع نسبی‌گرایی تام به این منجر می‌شود که نسل‌کشی را هم قبول کند، زیرا افراد یا جوامعی هستند که به آن باور دارند.»


اگر این موضوع رو در نظر بگیریم که لزومی نداره که همه‌ی کارهایی که من انجام می‌دم، از نظرم اخلاقی باشه، دیگه لازم نیست که بگیم اون جوامعی که چنین کارهایی می‌کردن، لزوما با معیارهای اخلاقی‌شون هم می‌سنجیدن


نیاز به قضاوت دیگران

سلام.


در بخش دوم این درسنامه بحثی مطرح شد که بیان می‌کرد که ما نمی‌تونیم قضاوتی روی وقایع اطراف‌مون نکنیم.


چندتا سوال برای من مطرح شد: 

۱. چرا نمی‌تونیم قضاوت نکنیم؟

۲. چرا باید قضاوت بکنیم؟

۳. آیا این قضاوت کار درستیه اصلا یا نه؟


در مواجهه با قدرتی

در آزمون عنوان درسی ذکر شده، من با طرح سوالهای چهارجوابه موافق نیستم، چرا که سوالهای فلسفی امکان جوابات مشابه را به حداقل می رساند، آنهم طرح چهارجواب که به طور مسلم افکار دیگرانی است چون خود من،  ،پس جای انتقاد باز می کند تا اشاره ای شده باشد.


عضویت فید RSS - اخلاق