تعجب

علامت تعجب

برام خیلی جای سوال هست که چطور شما علامت تعجب رو توضیح ندادید!عضویت فید RSS - تعجب