تلتلب

بدهکار و بستانکار

این مفهوم بستانکار و بدهکار را میشه با نمونه بهتر توضیح بدید

و بدهکار و بستانکار بودن مبحثی که درست متوجه نمی شم


عضویت فید RSS - تلتلب