تنظیمات

تاثیر عمق میدان در عکس

در آموزش های این سایت گفته شده که تنظیم دیافراگم در عمق میدان عکس تاثیر مستقیم دارد.در حالی که من خیلی با تنظیمات دیافراگم دوربینم ور رفتم و ... در انواع تنظیمات حد اقل ، حد اکثر ، متوسط و ... عکس گرفتم و با حالت های مختلف مقایسه کردم نتیجه تقریبا یکی بود. کسی پیشنهادی داره؟


shuter speed

دوستان میشه یک کم در مورد shuter speed توضیح بدید؟


مشکل شبکه در مک


عضویت فید RSS - تنظیمات