تویتر

فکر میکنم تویتر از زمان انتشار این مطالب کمی تغییر کرده. مثلا شکل صفحه اول. یعنی ممکنه امکانات جدیدی بهش اضافه شده باشه که تدریس

فکر میکنم تویتر از زمان انتشار این مطالب کمی تغییر کرده. مثلا شکل صفحه اول. یعنی ممکنه امکانات جدیدی بهش اضافه شده باشه که تدریس نشده باشه؟


عضویت فید RSS - تویتر