دین

آیا دین می‌تواند منبع اخلاق باشد؟

گفته شده که "شاید نتیجه تضمین‌شده‌تر، آن باشد که جمله را به این ترتیب معنی کنیم که «خدا معادل خوبی است.» و بنابراین فرمان خدا به طور اجتناب‌ناپذیری خوب خواهد بود. اما اگر خدا و خوبی یکی و معادل هم باشند، «خدا خوب است» به وضوح گزاره‌ای خالی از محتواست. به این معنا که بدیهی است و هیچ اطلاعات اضافه‌ای به ما نمی‌دهد و در دور باطل می‌افتیم."عضویت فید RSS - دین