رزومه

رزومه چیست؟

رزومه متنی است چند صفحه ای حاوی اطلاعات و مشخصات فردی که قبل از مصاحبه در اختیار کارفرمایان قرار گرفته و به آنان امکان میدهد تا ارزیابی اولیه ای از توانایی های شغلی شما داشته باشند.


نوشتن رزومه درجهان

آیا نوشتن رزومه در کشورهای دیگه مثل اروپا یا ... به همین شکل است؟


عضویت فید RSS - رزومه