شیت

شیت های رمزدار

من یک فایل با چندین شیت مختلف با چند کاربر مختلف دارم و نمی خواهم برخی از کاربران به شیتهای بخصوصی دسترسی داشته باشند . 
چه باید کرد؟


عضویت فید RSS - شیت