علامت

نحوه نوشتن علامت

سلام

 

برای مثال در دو درس درسنامه تا حالا از علامت ¢ استفاده شده اما توضیح داده نشده که این علامت رو چگونه باید ایجاد کرد. 

یا برای مثال در درس پنجم گفته شده:

ezplot ( ¢x^2 - y^4¢ , [-1 1] , [-1 1] )

کاربرد این علامت چیست؟

 


عضویت فید RSS - علامت