عمودی

تفکر انتقادی و تفکر خلاق

می خواستم بدانم منظور از عمودی بودن تفکر انتقادی و افقی بودن تفکر خلاق چیست؟


مایکروسافت ورد

امکانش هست در یک فایل همه صفحه عمودی و هم افقی داشته باشد؟ یعنی مثلا جدول های در صفحه افقی و متنها در صفحه عمودی؟


عضویت فید RSS - عمودی