فرهنگ

نظر شخصی

خیلی دوره ی خوبی بود 

واقعا خوب بود 

فقط فکر می کنم برای دوره متوسطه اش بهتر باشه درباره فرهنگ ساختن وبلاگ ها و وبسایت ها صحبت بشه عضویت فید RSS - فرهنگ