قضاوت

نیاز به قضاوت دیگران

سلام.


در بخش دوم این درسنامه بحثی مطرح شد که بیان می‌کرد که ما نمی‌تونیم قضاوتی روی وقایع اطراف‌مون نکنیم.


چندتا سوال برای من مطرح شد: 

۱. چرا نمی‌تونیم قضاوت نکنیم؟

۲. چرا باید قضاوت بکنیم؟

۳. آیا این قضاوت کار درستیه اصلا یا نه؟


عضویت فید RSS - قضاوت