لست

امنيت سايت‌هاي نگهدارنده پسورد

با سلام 

 سايت‌هاي لست و كي‌پس و ماننده آنها به چه ميزان از اطلاعات شخصي ما حفظ و نگهداري مي‌كنند و اين اطلاعات را به افراد و سازمان‌ها ي غير نمي دهند و امنينت آنها براي مقابله با نفوذ و هك پذيري به چه شكلي سنجيده مي‌شود.

با سپاس


عضویت فید RSS - لست