نشر

ترجمه

1- قوانین مبوط با ترجمه کتاب را از کدام منبع میتوانم جویا شوم؟ (بهتر به زبان فارسی)

2- آیا میتوان کتابی را ترجمه نمود و مجانا ً در اینترنت در اختیار خواننده کذارد؟ اگر پاسخ مثبت است:

2.1- حق مولف چه خواهد شد؟

2.2- چگونه میتوان از سوءاستفاده جلوگیری کرد؟سوآل

آیا اپلیکیشنی با عنوان "کتابخوان الکترونیکی گویا" وجود دارد؟

یعنی برنامه ای که بتوان متن کتاب را شنید نه خواند. 

ممنونم


فرآیند رسمی چاپ و نشر در ایران'

چیزی که به صورت دیگر نیز در جریان است به این طریق هست که، شما می‌توانید با سرمایه خودتان برای چاپ با ناشر توافق کنید در نتیجه قسمت 1 و 2 حذف شده و بلافاصله با مسئولیت خودتان جهت گرفتن شابک و مجوز به مراجعه ذی‌صلاح کتاب توسط ناشر معرفی می‌شود.عضویت فید RSS - نشر