کالیبره

اشکال در سؤال‌های آزمون‌ها

در طرح و احيانا ترجمه‌ی سؤال‌های آزمون‌ها به نظر اشکال‌هايی وجود دارد. گاه کاربر ناگزير می‌شود کاملا اله‌بختکی به آن‌ها پاسخ دهد. بگذاريد برای تشريح اين ادعا مثال بزنم.

در آزمون نهم، من موفق شدم نمره‌ی کامل بگيرم، کاملا از روی خوش‌اقبالی!


کالیبره کردن

کالیبره کردن باتری در انروید یعنی چی؟


عضویت فید RSS - کالیبره