کتاب

فرآیند رسمی چاپ و نشر در ایران'

چیزی که به صورت دیگر نیز در جریان است به این طریق هست که، شما می‌توانید با سرمایه خودتان برای چاپ با ناشر توافق کنید در نتیجه قسمت 1 و 2 حذف شده و بلافاصله با مسئولیت خودتان جهت گرفتن شابک و مجوز به مراجعه ذی‌صلاح کتاب توسط ناشر معرفی می‌شود.عضویت فید RSS - کتاب