گزارش

تبدیل فایل اکسل به اکسس

من یه فایل اکسل دارم که گزارش فروش هستش. می خوام گزارش خرید و فروش فصلی رو رد کنم که با اکسس هتسش. چطور می تونم این اطلاعاتو از اکسل به اکسس ببرم. چون خیلی زیاده نمی خوام دستی بزنم

 


عضویت فید RSS - گزارش