SEO

ایجاد دوره های پیشرفته در گوگل آنالیتیکز و SEO

با توجه به برگزاری دوره آموزشی مبانی گوگل آنالیتیکز و همچنین نیاز شدید آموزشی در زمینه گوگل آنالیتیکز و همچنین روش های پیشرفته بهینه سازی سایت ها و وبگاه ها پیشنهاد میگردد دوره های پیشرفته این بحث پیاده سازی شود خصوصا در این دوره که گوگل هر روز یک سیستم برای ارزیابی سایت ها همچون گوگل پاندا و گوگل پنگوئن و اکنون نیز مرغ مگس خوار به مجموعه خود اضافه می کند 

لذا ضروری است که این دوره ها راه اندازی شود


گوگل پاندا

گوگل پنگوئن

مرغ مگس خوار

اصول پیشرفته SEOعضویت فید RSS - SEO