سوال

سوال.   نميشود كه ارسال درس و امتهان آن زود تَر نظر به زمان تعيين شده ارسال گردد. 


#سوال در مورد زمان و روش امتحان

Machiavelli (امتیاز: ۱۴۱) -
۲ شهریور ۱۳۹۴

به نظرم بهتره اینجور درخواستها را مستقیما به ایمیل contact درسنامه ارسال بفرمایید

0
0