یکی از دوره‌ها را به درجه لیسانس بالا ببرید!!

پیشنهاد میکنم که یکی از دروه‌های آموزشی را که کار بردی‌تر و تاثیر گذارتر است را به درجه‌ی لیسانس تدریس کنید.

پیشنهاد خودم دوره‌ی اقتصاد است.

 به نظرم فوق‌العاده میشه!

#دوره‌ی جدید#لیسانس#بهترین دوره#مهم#فوق‌العاده