مشکل در گرفتن خروجی درس اول

من نمیتونم خروجی رو در براوزر ببینم و این ارور رو میگیرم

#مشکل خروجی