مشکل در دریافت درسنامه

چند روز است که دیگر درسنامه ها برای ایمیل من ارسال نمی شود و من نمی توانم ایمیلی از شما دریافت کنم علت چیست چه کار کنم؟

#مشکل