درس 3 ویرایش متون فارسی

ضمن عرض خسته نباشید، در این درس بیان شده که اعداد اعشاری با حروف مطرح شوند. مثلا 2/3 به صورت 2 ممیز 3دهم بیان شود. در صورتی که در هیچ یک از متون دانشگاهی یا متون دیگر ، چنین نوشتاری به کار نمی رود و این کار خیلی غیرمنطقی به نظر می رسد. آیا مرجع معتبری برای بیان این مطلب دارید؟

 

## سوال