سوال

ا عرض ادب و سلام، میخواستم بپرسم که آیا برای آموختن PHP به آموختن HTML ضرورت است یا نه؟

#سوال در مورد PHP و HTML