پرسشی در مورد HotSpot Shield

چطور میشه از آپدیت شدن اتوماتیک هات اسپات جلو گیری کرد؟

#امنیت