نیاز به قضاوت دیگران

سلام.


در بخش دوم این درسنامه بحثی مطرح شد که بیان می‌کرد که ما نمی‌تونیم قضاوتی روی وقایع اطراف‌مون نکنیم.


چندتا سوال برای من مطرح شد: 

۱. چرا نمی‌تونیم قضاوت نکنیم؟

۲. چرا باید قضاوت بکنیم؟

۳. آیا این قضاوت کار درستیه اصلا یا نه؟

#اخلاق#قضاوت#نسبی‌گرایی

Machiavelli (امتیاز: ۱۴۱) -
۶ دی ۱۳۹۳

از داروین بپرسید !

اگر انسان، بیطرف میبود، نسلش از بین رفته بود.

حب ذات، سبب بقای نسل انسان است.

انسان، امور را بسته به اینکه برای او خوشایند هستند یا نه، قضاوت میکند

----

زمانی میتوان قضاون کرد که بدی و یا خوبی وجود داشته باشد

ولی وقتی با امور نسبی که نه خوب هستند و نه بد روبرو شدیم، باید آن را به عنوان تفاوت بپذیریم.

مثال: اگر کسی با سنگ بر سر کودکی بزند، باید در موردش قضاوت کرد.

اگر کسی آستین کوتاه میپوشد و ما علاقه نداریم، این امری نسبی و سلیقه ای است و نباید قضاوت کنیم.

0
0