معضل نسبی‌گرایی مطلق

بیان شد که «در واقع نسبی‌گرایی تام به این منجر می‌شود که نسل‌کشی را هم قبول کند، زیرا افراد یا جوامعی هستند که به آن باور دارند.»


اگر این موضوع رو در نظر بگیریم که لزومی نداره که همه‌ی کارهایی که من انجام می‌دم، از نظرم اخلاقی باشه، دیگه لازم نیست که بگیم اون جوامعی که چنین کارهایی می‌کردن، لزوما با معیارهای اخلاقی‌شون هم می‌سنجیدن

#اخلاق#نسبی‌گرایی

Machiavelli (امتیاز: ۱۴۱) -
۶ دی ۱۳۹۳

امر اخلاقی، امری است که موظف به انجام دادنش هستم و امر غیر اخلاقی امری است که نباید انجام دهیم.

نسبی گرایی مطلق، نمیتواند درست باشد چون واقعیت وجود دارد و بنابراین رفتار مناسب و نامناسب وجود دارد.

اگر گل به آب نیاز دارد، انسان نیز به محبت، واقعیت، عدالت و...نیاز دارد که نسبی و تابع زمان و مکان نیستند.

0
0