آیا دین می‌تواند منبع اخلاق باشد؟

گفته شده که "شاید نتیجه تضمین‌شده‌تر، آن باشد که جمله را به این ترتیب معنی کنیم که «خدا معادل خوبی است.» و بنابراین فرمان خدا به طور اجتناب‌ناپذیری خوب خواهد بود. اما اگر خدا و خوبی یکی و معادل هم باشند، «خدا خوب است» به وضوح گزاره‌ای خالی از محتواست. به این معنا که بدیهی است و هیچ اطلاعات اضافه‌ای به ما نمی‌دهد و در دور باطل می‌افتیم."


این جمله که خدا خوب است چرا گزاره ای خالی از محتواست؟ بدیهی بودن و اطلاع اضافه ندادن که دلیل نمیشود برای نقضش. همین طور دور نیست. و همین طور در جمله گفته شده که: اگر خدا و خوبی معادل هم باشند، بعد ادامه جمله گزاره فلان. ادامه جمله دلیلی بر نقض این روش نبود بازم.

در همین مورد آیا نمیتوان اینگونه عنوان کرد که فعل خوب همان فعل خداست. به طور مثال کسی که به دیگری کمک میکند کار خوب/کار خدایی میکند.

#دین#اخلاق

Machiavelli (امتیاز: ۱۴۱) -
۱۰ بهمن ۱۳۹۳

این جمله خالی از محتواست به این معنا که هیچ کمکی به فهم چیستی "خوبی" نمیکند.

میگوید خدا خوبی است. میپرسیم خوبی چیست ؟ جواب میدهد خدا !

بنابراین دور نیز هست.

 

البته من در این دوره شرکت نکرده ام و به طور مبهم، معنای مطالب شما و مطلب، را حدس زدم

0
0

علی‌رضا میم (امتیاز: ۱) -
۹ فروردین ۱۳۹۴

به نظر من دین میتواند منبع اخلاق باشد؛

خدا خالق خوبی است،
و خود، خود را مکلف کرده به تبعیت از این قوانین.
یعنی میگوید که ما اجر کسی را ضایع نمیکنیم و خیلی تکلیف های دیگری که خود را به آن مکلف کرده است.

یکی از این قواعدی که خود را مکلف کرده به رعایتش دادن فرامین در راستای خوبی است.

0
0