"بهترین" صفت عالی است، نه تفضیلی

سلام

در درس اول، این جمله در اواسط متن درس بود:

"صفت تفضیلی بهترین به خودی خود نشان می‌دهد که تاکنون چنین نمره‌ای کسب نشده و بی‌سابقه است."

صفت "بهترین" صفت عالی هستش، نه تفضیلی

صفات تفضیلی صفاتی هستند که آخرشون "تر" اضافه شده. مث "بهتر"

این رو اصلاح کنید.

#اشکال