مشکل درس سوم- بخش اعداد اعشاری

در درس سوم- عددنویسی در متون فارسی- بخش آخر چنین آمده: (اعداد اعشاری را هم بهتر است بر اساس همین شکل و فرمول بنویسید. به طور مثال به جای ۲۵/۸۹ بنویسید: ۸۹ ممیز ۲۵ یا به شکلی بهتر و مفهوتر: ۸۹ ممیز ۲۵ صدم.)

در صورتیکه ۲۵/۸۹ چنین نوشته میشود ۲۵ ممیز ۸۹ یا ۲۵ ممیز ۸۹ صدم.

#عددنویسی#ممیز#اعداد اعشاری

شجاع (امتیاز: ۳۸) -
۲۰ اسفند ۱۳۹۳

اینکه درسنامه خدمات خود را به رایگان ارائه می‌دهد، توجیهی برای #سهل‌انگاری و ارسال دروسِ غلط نیست.
علی‌رغم گذشت حدود یکماه از تذکر شما، هنوز هم مسئولین/مسئول درسنامه نه به این پست پاسخ داده‌است و نه اشتباهی که شما گزارش کردید را در متن درس اصلاح کرده‌ و بنده امروز (۲۰ اسفند) این درس را با همین غلطِ فاحش دریافت کردم. جای تأسف است :-(

1
0