اگر به کاری که مهارت داریم علاقه نداریم یعنی ستون اول جدول خروجی ندارد چه کنیم؟

دوستان من عموما در کارهایی مهارت دارم که علاقه زیادی به انها ندارم و چون راه این مهارتها امرار معاش می کنم و 2 نفر تحت تکفل من هستند هم فرصت چندانی برای یادگیری موارد مورد علاقه از ابتدا را ندارم. به نظر شما چه باید کرد؟ 


#کارشناس خبره