ویندوز10

باید برای نصب این ویندوز ویندوز قبلیمونو پاک کنیم؟

#نرم‌افزار