بهترین سرویس دهنده های پست الکترونیک رایگان فارسی

به نظر شما بهترین سرویس دهنده های پست الکترونیک رایگان فارسی کدامند؟ چرا؟

#سرویس#پست الکترونیک#فارسی#رایگان

مهدی (امتیاز: ۱۳۸) -
۵ دی ۱۳۹۳

به نظر من هیچکدام! چون هیچوقت ثبات و کارایی نداشته اند و برخی بعد از مدتی نابود شده اند که بدترین چیز برای یک سرویس دهنده ایمیل است

1
0