ایجاد گروه ایمیلی

سلام

نحوه ایجاد گروه ایمیلی رو توضیح می فرمایید

ممنون

#جیمیل