پیغام برای OHB

سلام از فردا شاگردتم.نامردی اگه قبول نکنی!

#حامد