شماره گذاری صفحات

توی ورد میشه شماره صفحات را از یک شروع نکنیم از کدوم قسمت باید تنظیم بشه

#شماره گذاری#ورد

shamim (امتیاز: ۱۳۴) -
۲۶ آبان ۱۳۹۲

برای شماره گذاری باید از قسمت insert  بعد page number را انتخاب کنیم بعد تو قسمت تنظیمات می تونیم تعریف کنیم از چه شماره و از چه صفحه ای شروع شود.

3
0

یاسمین (امتیاز: ۲۰۷) -
۵ آذر ۱۳۹۲

اصلا بستگی دارد برای شماره صفحات  از چه وردی استفاده می کنی ؟
مثلا در ورد 2007 یک جا است ، در ورد 2010  یک جا است و در ورد 2013  یک جا دیگر است !

0
0

عبدالرحیم گمشادزهی (امتیاز: ۱۰) -
۶ آذر ۱۳۹۲

در ورد 2013 به شکل زیر عمل می کنیم

insert/page number/page number format/ start at داخل باکس شماره ای را که از آن قصد داریم صفحه شروع شود، درج می کنیم.

1
0

yas (امتیاز: ۸) -
۷ آبان ۱۳۹۳

شما حتی در تنظیمات شماره گذاری صفحات می تونید کاری بکنید که صفحه اولتون بدون شماره باشد و اگر سکشن بندی را هم یادبگیرید متوجه می شوید که می توانید برای هر چند صفحه می توانید شماره گذاری مجزایی داشته باشید و حتی برخی صفحات را با حروف مشخص کنید و عدد استفاده نکنید

0
0