امنیت مک

آیا می توان گفت مک مطمین ترین سیستم عامل است؟

#مک#سیستم#عامل

نیما (امتیاز: ۱۱۴) -
۲۳ آبان ۱۳۹۲

خیر زیرا هیچ سیستم عاملی نمیتواند چنینین ادعایی بکند چون هکرها برای سیستم عامل هایی که کاربران زیادی دارند تروجان مینویسد.

 

0
0