فیلمنامه

سیناپس چیست؟


omid (امتیاز: ۸) -
۱۶ آذر ۱۳۹۳

سیناپس طرح سه صفحه ای فیلمنامه است.قصه ی اصلی یا ماجرای اصلی بدون جزئیات و داستان های فرعی در سیناپس نوشته میشود.معمولا برای ارائه فیلمنامه جهت بررسی در زمینه های مختلف نوشته میشود.

2
0

samira (امتیاز: ۱) -
۱۸ آذر ۱۳۹۳

تفاوت ایده با طرح و تفاوت طرح با سیناپس چیه؟

 

0
0
omid (امتیاز: ۸) -
۲۱ آذر ۱۳۹۳

ایده یا فکر اولیه­ ی یک فیلمنامه به ما می­گوید چه «موضوع» ، یا چه «شخصیت» یا چه «موقعیت» جالب توجهی ما را ترغیب کرده تا درخصوص آن فیلمنامه­ ای بنویسیم، طرح به ما خواهد گفت که با الهام از آن موضوع ، یا آن شخصیت (واقعی) یا از آن موقعیت چگونه می­توان «قصه» ای ساخت؟!


 


 


 


طرح معمولا سه خطی است و سیناپس سه صفحه ای.

1
0