مستند

Chera neveshte zendane zanan mostanade ejtemaie aslan mage in film mostanad mahsoob mishe ??

#فيلم

Machiavelli (امتیاز: ۱۴۱) -
۱۵ مرداد ۱۳۹۴

والا مستندی به نام زندان زنان وجود داره ولی نمیدونم منظور شما کدوم فیلمه

هم مستند زندان زنان خارجی داریم هم ایرانی...

البته فیلم زندان زنان داریم که مستند نیست...

1
0