نوشتن رزومه درجهان

آیا نوشتن رزومه در کشورهای دیگه مثل اروپا یا ... به همین شکل است؟

#رزومه

راد (امتیاز: ۳۶) -
۱۴ آبان ۱۳۹۲

ببخشید به کدام شکل است؟

بطورکلی در نوشتن رزومه خودتان را جای طرف مقابل بگذارید. یعنی شما کسی باشید که میخواهید شخصی را به همکاری بخوانید.

خب چطور شخص مورد نظرتان را بین یک عده انتخاب میکنید؟ باید سوابق آن فرد را برسی کنید ببینید چند سال و با چه درجه از تخصص در زمینه مورد نظر کار کرده و چه تجربه و دانشی داره. پس شما در نوشتن رزومه در همه جای جهان باید مهارت ودانش خودتان را به طرف مقابل بیان کنید که شامل چند سال دوره های تئوری  و چند سال دوره های عملی  میشود.این را میگویند رزومه یا بعبارتی مهارت شما در آن کار بخصوص.

0
0

soheila (امتیاز: ۳) -
۱۸ آبان ۱۳۹۲

baa tashakor az shoma dooste gerami.

 

0
0