شرط لازم و کافی


انگیزه کافی داشتن شرط لازم برای مدیریت زمان است ولی شرط کافی نیست با این مسأله چه باید کرد؟

#انگیزه و مدیریت زمان

پویا (امتیاز: ۲) -
۲۰ اسفند ۱۳۹۲

به نظرم شرط لازم و کافی هدفه ! که اگه هدف به معنای واقعی خودش "هدف" باشه ، انگیزه‏ی لازم رو در آدم ایجاد میکنه .

0
0