درس اول- تدوین در سینما

با سلام
در قسمتی از درس آمده که: "دیزالو می تواند مفهومی باشد مانند دیزالو مشهور استانلی کوبریک در فیلم «ادیسه فضایی» یا «راز کیهان» که در آن وقتی انسان نئاندرتال غارنشین، استخوانی را به فضا پرت می کند، آن استخوان در هوا تبدیل به یک سفینه فضایی می شود و کوبریک بدین وسیله به ما یادآوری می کند که بشر در طی قرن ها، چگونه متحول شده و تکامل پیدا کرده و از کجا به کجا رسیده است."
درست است که غالبا دیزالو برای القای گذشت زمان به کار می رود اما در صحنه مذکور از استخوانی که به هوا پرتاب می شود به صورت مستقیم کات می شود به سفینه فضایی. در حقیقت این کات را یکی از جسورانه ترین کات های تاریخ سینما می دانند که کوبریک از طریق آن بربریت دانش و تکنولوژی معاصر را موکد می کند.
#تدوین

مهدی (امتیاز: ۱۳۸) -
۵ دی ۱۳۹۳

با شما موافقم

0
0