تغییر عرض ستون ها و ارتفاع سطرها - مربوط به درس سوم

سلام. من Excel 2013 دارم. قسمتی که شما گفتید می توان عرض و ارتفاع ستون ها یا سطرها را تغییر داد را پیدا نمی کنم. لطفا راهنمایی بفرمائید.

#تغییر عرض ستونها و ارتفاع سطرها