روش کانورت داده ها

بهترین روش برای کانورت داد ها از داس به ویندوز و استفاده از انها در اکسل چه روشی است ؟


#کانورت