ایجاد فلوچارت مقایسه ای در اکسل

چطور میشه فلوچارت مقایسه ای ایجاد کرد؟

#فلوچارت#مقایسه‌ای

Milad (امتیاز: ۵۱) -
۶ آذر ۱۳۹۲

کلا اکسل کارش کشیدن فلوچارت به هر مدلی که خواهیم هست.  از منوی insert گزینه chart را بزنید.

1
0