شیت های رمزدار

من یک فایل با چندین شیت مختلف با چند کاربر مختلف دارم و نمی خواهم برخی از کاربران به شیتهای بخصوصی دسترسی داشته باشند . 
چه باید کرد؟

#شیت#اکسل#رمزدار

shamim (امتیاز: ۱۳۴) -
۱ آذر ۱۳۹۲

اگه روی اسم هر شیت کلیک راست کنی و گزینه Protect sheet بزنی، با تعیین رمزهای مختلف برای هر کدوم می تونی دسترسی به شیت ها رو محدود کنی

1
0