ویرایش سدا با نرمافزار .

درود بر همه.

من جزوه آموزشی در باره ویرایش سدا و اصطلاحات و تنظیمات ویرایش سدا را نیاز دارم . مثلا میخوام یاد بگیرم که با چه ابزار و تنظیمی میشه اعوجاج درون یک فایل سدا را حذف کرد و کلا سداهای دارای خش و اشکال را چگونه میشود پالایش و ویرایش کرد بویزه در مورد سداهائی که روی نوارهای قدیمی بوده و تا حدودی خراب شده.

#ویرایش و پالایش سدا