ترتیب در جستجوی گوگل - درس چهارم


با سلام و احترام خدمت اساتید محترم

در جلسه چهارم دوره جستجوی قوی با گوگل یا PSG مثالی که برای اهمیت ترتیب کلمات در جستجو مطرح شده است {یادگار امام} و {امام یادگار} است که در تصویر نتایج آمده هیچ تفاوتی ندارد و این برخلاف درسنامه که گفته بود ترتیب کلمات تاثیرگذار است میباشد


از حسن توجهتان سپاسگزارم

پاینده و پیروز باشید

#ترتیب کلمات جستجو