شباهت دیداری درس اول

سلام

در کوئری تایپ می کنم {سیم پیچ تسلا} وقتی ماوس را روی تصویر مورد نظر قرار می دهم که مشابه آن را بیابد چیزی به اسم گزینه مشابه وجود ندارد.

به روش ذیل عمل می کنم

1- {سیم پیچ تسلا}

2- تصاویر

3-ابزارهای جستجو

4- گزینه به اسم مشابه وجود ندارد

#تصاویر مشابه